!!! 600 TL ve üstü alışverişlerinizde ücretsiz kargonuz bizden.
Twitter Facebook Instagram
Fırsat Vitrini
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler | Derleyen: Selman Saç
Derleyen: Selman Saç
300,00 TRY
%30
indirim
210,00 TRY
1 Adet Fiyatıdır
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler
Derleyen: Selman Saç
Eser Hakkında Künye Yorumlar

Yerküreyi kaplayan irili ufaklı çok sayıda cumhuriyetin “başarısız” varlığı etik-politik bir düşünce geleneği olarak cumhuriyet(çiliğ)in de gölgede kalmasını beraberinde getirmiştir. Çok uzun bir süre biçimsel olarak yükselen pratikler karşısında bir düşünce geleneği olarak cumhuriyetçiliğin suskunluğuna tanıklık edilmiştir. Sonrasında entelektüel düzeyde bir cumhuriyetçi canlanış/silkeleniş söz konusu olsa da henüz pratikler üzerinde dönüştürücü bir etkiden bahsetmek güç. Cumhuriyetleşememiş cumhuriyetler dünyasında teoriyle pratik arasındaki devasa boşluk her iki alanı da sorunsallaştırmayı zorunlu kılıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 27 bilim insanının katkı sunduğu Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler -Teoriyi Derinleştirmek, Pratiği Sorgulamak-, bir yandan siyaset felsefesinin önemli kavramlarından olan cumhuriyetçiliği tartışmayı, temel kavram setleri etrafında dönen imkanları, alanın önde gelen isimleriyle görünür kılmayı çabalarken öte yandan Batı dışı çeşitli ülke deneyimlerini de içerecek şekilde cumhuriyetçi pratiklerin sorgulamasını yapmayı amaç ediniyor. Ayrıca 100. yıl çalışmalarına-tartışmalarına doğrudan katkı sunmak amacıyla çeşitli yazılardan oluşan bir Türkiye bölümü de bulunuyor. Kitap, pratiğin krizine karşı “büyük fikirler”in etkisini yitirdiği bir çağda büyük bir geleneği hatırlamaya, onu yeniden büyütmeye çağrı yapıyor.

CUMHURİYETÇİLİK Klasiklerden Çağdaş Yorumlara Cumhuriyetçi Düşünce: Kuram, İlke ve İlişkisellik Soyutta ve Somutta Cumhuriyet: Türkiye Üzerine Çıkarımlar Cenk Saraçoğlu • Özgürlüğün Kısa Tarihi –Ve Dersleri PhIlIp PettIt • Roma ve Teamül Hukukunun Sivil Özgürlüğe Bakışı QuentIn SkInner • Cumhuriyetçi Özgürlüğün İkilemine Bir Yanıt: Halkçı Cumhuriyetçilik Kâzım Ateş • Haklar, Cumhuriyetçilik ve Demokrasi RIchard Bellamy • (Dez)enformasyon Cumhuriyeti: Algoritmalar, Enformasyonun Silaha Dönüştürülmesi ve Tahakküm John Maynor • Tarihsel Bir Perspektiften Cumhuriyet(ler) ve Yurttaşları Ahu Tunçel • Cumhuriyetçi Yurttaşlık Filiz Kartal • Cumhuriyet, Cumhuriyetçilik ve Toplumsal Sınıflar Serdal Bahçe • Klasikten Çağdaşa Cumhuriyetçiliğin Antigonesi Olarak İkinci Yurttaş Kadınlar Gülçin Özge Tan • Ütopya ve Cumhuriyet: Ütopyacılığın ve Cumhuriyetçiliğin Ortak Temelleri Aydoğan Kutlu • Bir Sanat Eseri Olarak Cumhuriyet: Lorenzetti Üzerine Bir Okuma Efe Baştürk

CUMHURİYETLER Dünün ve Bugünün Cumhuriyetleri: Çeşitli Ülke Deneyimleri Fransız Devrimi ve Cumhuriyet Mehmet Ali Ağaoğulları • Fransız Cumhuriyetçiliğinin Tarihinde 1848 Devrimi Samuel Hayat • Fransa Aynasından Cumhuriyetçiliğin Sınırlarına Bakmak: Reel Cumhuriyet versus Halkçı Cumhuriyet Selman Saç • Sol ve Cumhuriyet Gilles Candar • İspanya Krallığı’nda Cumhuriyetçilik: Tarihsel Gelişim ve Güncel Tartışmalar Celal Oral Özdemir • Kuruluş Dönemindeki Cumhuriyet Tartışmaları ve Amerikan Cumhuriyetçilerindeki Demokrasi Nefreti Mustafa Cem Oğuz • “Cumhuriyeti Kılıçla Yönetmek”: Teori ve Pratikte Bolivarcı Cumhuriyetçilik Esra Akgemci • Asya’nın İlk Cumhuriyet Deneyimi: Çin (1912-1949) Galip Ferhat Akbal • Rusya’da Cumhuriyetçilik Tartışmaları Orhan Gafarlı

CUMHURİYET(ÇİLİĞ)İN TÜRKİYE PERDESİ Erken Cumhuriyet Döneminde Cumhuriyet ve Yurttaşlık Düşüncesinin Kökeni ve Pratiği Üzerine İhsan Ömer Atagenç • Halka Rağmen Millet: Kemalist ve İslamcı Uluslaşmanın Gölgesinde Cumhuriyet Erdem Damar ve Menderes Çınar • Türkiye’de Vatandaşlık Rejiminin Dönüşümü: İstisnai Vatandaşlığın Yaygınlaşması ve Cumhuriyetçi Yurttaşlığın Krizi Sibel Utar • Laikliğin Üç Hâli: Fransa ve Türkiye Bağlamlarından Hareketle Devlet, Hukuk ve Toplum Açısından Din Samim Akgönül ve Kerem Görkem Arslan

Çeviriler

S.Erdem Türközü, Selman Saç, Volkan Gül

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayınız
yorum alanıdır
Benzer Kitaplar
NİKA YAYINEVİNİKA YAYINEVİNİKA YAYINEVİNİKA YAYINEVİNİKA YAYINEVİ
Sosyal Medya